Solar

logo

NOTA! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvieu la configuració del navegador, accepteu-ho. Llegir mes...

Accepto

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació Clicant aqui:

 

L'energia solar es l'energia obtinguda de la radiació solar transformant-la en calor o electricitat.
Els col·lectors solars tèrmics transfereixen l'energia de la radiació solar al aigua i la calenten.
Les cèl·lules fotovoltaiques generen energia elèctrica directament a partir de la radiació electromagnètica del sol.

Sistema fotovoltaic:
Es el sistema pel qual es genera l'electricitat a partir de la radiació electromagnètica, consta de:

Un generador solar, format de panells fotovoltaics que generen una corrent elèctrica.
Un acumulador, que guarda una part de l'energia solar para disposar-ne durant la nit i els dies amb núvols.
Un regulador, que evita sobrecàrregues a l'acumulador o descarregues excessives.

Les plaques fotovoltaiques, necessàries per captar la radiació solar, produeixen corrent continu, com les piles. Moltes aplicacions - electrònica, bombetes, motors- poden emprar aquest tipus de corrent, que és l'únic que pot ser emmagatzemat en bateries. Quan les plaques es connecten a la xarxa elèctrica, o quan treballen en paral·lel amb aquesta, cal convertir el corrent continu en altern amb uns onduladors electrònics.

L'energia fotovoltaica té un gran futur com a sistema autònom de subministrament elèctric en zones amb baixa densitat de població, i com a sistema connectat a xarxa a les ciutats. En el primer cas, la generació es realitza en el lloc de consum, evitant les costoses línies de transmissió d'electricitat. També és una bona fórmula en aplicacions de poca potència allunyades de la xarxa -senyalització, comunicació- o integrat en edificis que formen part de finestres, parets o teulades.

L'enorme potencial de la radiació solar queda demostrada amb una sola data: per generar amb sistemes solars tota l'electricitat que la humanitat va consumir l'any 2001 (16 bilions de kWh), es necessitaria una superfície de només 160.000 km2

La generació fotoelèctrica no produeix contaminació ni soroll, i pot tenir una potència des d'uns pocs watts fins a molts megawatts, ja sigui en centrals específiques o integrades en grans edificis.

Com succeeix amb la tecnologia solar tèrmica, la fotovoltaica es troba ja en un estadi molt madur de desenvolupament, també compta amb una rendibilitat prou alta com per recuperar la inversió inicial a mitjà termini, permet acollir-se a subvencions per reduir les despeses d'instal·lació i es pot vendre l'energia excedent a les companyies elèctriques.
Malgrat tot, s'enfronta a la mateixa problemàtica que l'energia solar tèrmica: el gran desconeixement, per part del la major part de la societat, de les seves aplicacions i els possibles ajuts per a l'amortització de les despeses inicials.

Sistema solar térmic:
Els colectors solars tèrmics transfereixen l'energia de la radiació solar al aigua i la calienten.
Aquest calentament pot produir-se concentrant la radiació solar amb miralls produint vapor d'aigua, i amb una turbina genera energia elèctrica; també pot fer- se servir sense concentració en sistemes domèstics per proveir d'aigua calenta per calefaccions (de piscines, de locals...), per processos industrials de rentada o de preescalfament i també per aigua calenta sanitària (per a la dutxa o per a la cuina).
Els captadors solars poden instal·lar-se a les ciutats en terrats, teulades, façanes o patis assolellats, sempre seguint criteris arquitectònics que permetin la màxima integració dels elements en l'edificació i en minimitzin l'impacta visual. Els col·lectors s'han d'orientar cap al sud, i amb una inclinació que maximitzi l'energia captada. A

Barcelona, per un consum d'aigua calenta sanitària constant al llarg de l'any, la inclinació aconsellada és de 45 graus. Aquestes instal·lacions poden aportar més del 60% de l'energia necessària per escalfar l'aigua sanitària domèstica. La resta pot ser aportat, per exemple, per una caldera convencional de modulació termostàtica i eficient de gas.

Malgrat el cost inicial d'aquest tipus d'instal·lacions, l'alta rendibilitat de l'energia solar permet recuperar a mitjà termini la inversió inicial, que pot reduir-se significativament gràcies a les subvencions proporcionades per les administracions. Malgrat tot, la implementació d'aquesta tecnologia encara ha de lluitar amb el gran desconeixement de les seves aplicacions per part de la major part de la societat.

 

 

 

a
b
c