Ecoauditories

logo

NOTA! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvieu la configuració del navegador, accepteu-ho. Llegir mes...

Accepto

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació Clicant aqui:

Les ecoauditories o auditories ambientals són una avaluació sistemàtica, documentada, periòdica i objectiva per a determinar si els procediments de l'organització tenen un comportament ambiental satisfactori i compleixen amb els requisits establerts.
Segons el reglament EMAS els Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) són la part del sistema general de gestió que inclou l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els resursos per a determinar i portar a terme la política ambiental.
O sigui, són un marc global per a gestionar les activitats relacionades amb el medi ambient a curt, mig i llarg termini.

La auditoria mediambiental sorgeix com resultat d'aquesta creixent preocupació per la problemàtica mediambiental i del paper assumit per les empreses quant a la responsabilitat que els concerneix. Es tracta d'una eina poderosa, capaç d'avaluar i assentar les bases d'una política curosa amb el medi ambient, que tingui en compte l'entorn que envolta a les indústries.
Així per a analitzar els riscos mediambientals que pogués generar una activitat i avaluar el seu impacte, es desenvolupen auditories mediambientals a fi de formular programes que permetin complir amb legislació vigent sobre aquests temes en cada país, sector d'activitat, regió, etc. Les empreses que desitgen conèixer i analitzar la seva situació respecte al medi ambient realitzen auditories d'aquest tipus, ja siguin internes, efectuades per la pròpia empresa o externes, sol·licitades a organitzacions especialitzades.
La auditoria mediambiental es converteix llavors en un instrument de gestió que garanteix el correcte funcionament de les polítiques adoptades sobre el medi ambient, proporcionant avantatges tant a la pròpia empresa com a l'entorn natural on aquesta es desenvolupa.

Com a eina, resulta cada vegada més imprescindible dintre de la gestió empresarial si es vol assegurar que les activitats posades en practica per les empreses no contribueixin a la deterioració sobre el medi ambient. En molts casos, la auditoria mediambiental resulta fins i tot d'obligat compliment depenent de la legislació vigent. La auditoria ha de saber conjugar l'objectiu prioritari de l'empresa, el de l'obtenció de beneficis, amb el de protecció del medi ambient. El desenvolupament econòmic sostingut de les

organitzacions ha de ser compatible amb la conservació del medi ambient i per a això és necessari assolir un equilibri entre ambdós. Tal vegada la principal diferència entre altres tipus de auditories d'empresa s'ha vingut desenvolupant al llarg de l'obra i la auditoria mediambiental, sigui el caràcter multidisciplinari d'aquesta ultima, que permet conjuminar l'esforç de gran quantitat de professionals, entre ells juristes, tècnics i científics. Els professionals han de formar un equip de treball que permeti l'estudi de l'impacta ambiental que provoca l'empresa a fi de que la seva organització i funcionament s'ajustin a la normativa legal vigent. A grans trets, les tasques que ha de realitzar aquest equip són les d'investigació preliminar, l'avaluació posterior, ell diagnostico, el dictamen i proposicions.

L'equip de treball format per aquests auditors estarà integrat per persones amb experiència, qualificació i amplis coneixements dels estàndards mediambientals, de la normativa en vigor, de les activitats, processos de producció i instal·lació, de les tècniques existents per a la reducció i minimització d'impactes, etc. A més de les característiques pròpies dels auditors, tals com competitivitat, honestedat, objectivitat, etc.

AVANTATGES DE LA AUDITORIA MEDIAMBIENTAL:

La auditoria mediambiental proporciona grans avantatges i possibilitats a les empreses com:

La millora del rendiment i la utilització dels recursos, amb la qual cosa es produïx un increment en l'estalvi. La possibilitat d'utilitzar una valuosa informació ambiental en la presa de decisions contínua que permeti, davant qualsevol canvi, efectuar els mesuraments d'impacte ambiental que provocaria la nova estratègia a posar en practica. De la mateixa manera, davant qualsevol situació d'emergència que pogués produir-se, suposa contar amb un suport informatiu segur i eficaç que permet dirigir els esforços en la direcció encertada.
La facilitat que proporciona per a obtenir assegurances que cobrixen riscos ambientals, així com per a l'obtenció de llicències, permisos, ajudes o subvencions, contractes públics, etc.

Ajuda tant a directius com a empleats en el coneixement de la situació i política mediambiental de l'empresa, facilitant a més l'intercanvi d'informació entre els diversos sectors productius. Això és possible gràcies a l'elaboració d'un informe final, document que es lliura a la direcció i que aquesta utilitza com eina de control intern. Aquesta informació, a més, podrà ser manejada per tot el personal de l'empresa, els organismes oficials corresponents i, en general, per qualsevol interessat a conèixer la situació mediambiental de l'empresa.

Els Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) són un marc voluntari perquè les organitzacions adquireixin un elevat nivell de protecció del medi ambient dintre del marc del desenvolupament sostenible. La implantació d'un SGA en una organització comporta grans beneficis econòmics, socials i ambientals.
Entre els SGA més estesos trobem la norma ISO 14001:2004 i el reglament EMAS.
Aquests dos sistemes són molt semblants. De fet es podria dir que el reglament EMAS inclou pràcticament tots els requisits de la norma ISO 14001 i alguns més.
Aquests sistemes han d'incloure:

- Compromís per part de la direcció: es necessita la seva implicació i aporti de recursos

- Avaluació ambiental inicial: hem de conèixer la situació ambiental de l'organització per a planificar el sistema.

- Política ambiental: ha d'incloure el compromís de l'organització cap al medi ambient.

- Planificació: a partir de la definició dels aspectes i impactes ambientals s'estableixen procediments per al funcionament del SGA.

- Actuació: fase d'implantació i funcionament del sistema.

a
b
c