Ecoetiquetat

logo

NOTA! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvieu la configuració del navegador, accepteu-ho. Llegir mes...

Accepto

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació Clicant aqui:

Les eco etiquetes són distintius atorgats per l'administració o per altra organització que garanteixen el compliment d'uns criteris ambientals per part del producte. D'aquesta forma, el consumidor pot reconèixer en un producte etiquetat, que aquest compleix unes rigoroses especificacions ambientals exigides per l'organisme atorgador.
Per a cada categoria de productes hi ha uns criteris ecològics que permeten l'avaluació i concessió de la eco etiqueta, que és vàlida durant un període màxim de tres anys.
El producte està sempre sota control de l'organisme que atorga l'eco etiqueta.

Les eco etiquetes informen als consumidors sobre el caràcter ambiental dels productes. Adherides o impreses en els embalatges o fins i tot en els propis productes, intenten encoratjar la demanda de béns que perjudiquen menys al medi ambient i estimular així el potencial per a una millora ambiental contínua.
Hi ha una gran diversitat de eco etiquetes en funció del producte etiquetat i del nivell d'exigència ambiental de l'organisme que la concedeix.

Característiques generals de les etiquetes ecològiques:

- Exactes, verificables, no enganyoses
- No crear obstacles innecessaris al comerç
- Basades en metodologies científiques
- Certificades per organitzacions independents
- Prendre en consideració el cicle de vida del producte
- No inhibir la innovació
- Garantia d'igualtat d'accés per totes les parts
- Garantia de qualitat del producte, almenys, tan bona com la de productes equivalents sense beneficis ambientals
- Consulta oberta i participativa. Consens
- No discriminatòria entre productes nacionals i estrangers
- Visibles fàcilment en el producte
- Procediments, metodologies i criteris disponibles per a totes les parts interessades.

Exemples de eco etiquetes:

- Etiqueta ecològica europea:
L'etiqueta ecològica de la Unió Europea és un sistema per a identificar els productes més respectuosos amb el medi ambient, únic i vàlid per a tots els estats membres de la Comunitat Europea. L'esquema del sistema d'etiquetatge ecològic europeu es basa en el Reglament (CEE) núm.880/92, de 23 de març de 1992.

- AENOR-Medi ambient:
La marca AENOR Medi ambient està gestionada des de AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació). És de caràcter voluntari i selectiu i està basat en els cicles de vida del producte del producte.

- Umweltzeichen "Blauer Engel" (Àngel Blau):
"Àngel Blau" És la marca alemanya concebuda per a distingir els productes amb baixa incidència sobre el Medi ambient durant el seu cicle de vida. Existeix fa molts anys i abasta un gran nombre de productes relacionats amb la construcció. Cada producte, duu l'etiqueta amb el logotip i un text al seu al voltant que especifica la seva categoria.

- NF-Environnement:
És una marca voluntària de certificació concedida per AFNOR (Association Française de Normalisation). La marca s'avalua amb anàlisi de cicle de vida del producte, la seva concessió es materialitza amb l'etiqueta que certifica la qualitat mediambiental del producte, i que es controla periòdicament.

- Nordic Ecolabelling - CIGNE BLANC:
És una certificació comuna en els països escandinaus (Suècia, Noruega, Finlàndia, Islàndia i Dinamarca) i està coordinada pel Nordic Ecolabelling, que decideix els grups de productes i els criteris per a concedir la certificació.

- FSC Certificació Forestal:
La certificació FSC (Forest Stewardship Council) se centra sobre la massa forestal i promou una gestió forestal sostenible que sigui mediambientalment acceptable, socialment beneficiosa i econòmicament viable. El FSC certifica boscos, fusta i derivats forestals de tots els boscos del món.

- PEFC (Certificació Forestal Paneuropea):
El PEFC és una iniciativa del sector privat forestal, basada en els criteris i indicadors emanats de les Conferències interministerials d'Hèlsinki (1993) i Lisboa (1998) per a la protecció dels boscos d'Europa.

- Les normes espanyoles, que desenvolupen els criteris i indicadors pan-europeus segons els quals entitats independents i alienes a PEFC-Espanya certifiquen en l'estat espanyol la gestió forestal sostenible, són normes UNE, elaborades per AENOR.

- Etiquetes VISIT:
VISIT és una iniciativa que dóna suport el desenvolupament de Eco etiquetes para el Turisme a Europa, demostrant com, efectivament, aquestes poden proporcionar la sostenibilitat entre els consumidors i la indústria del turisme.
L'any 2000 havia prop de 60 eco etiquetes i premis mediambientals per al turisme a Europa, la majoria d'ells per a allotjaments. Els seus esforços i experiències són molt nombrosos però la seva efectivitat en comparació del potencial i l'immens mercat turístic és bastant limitada. Les eco etiquetes VISIT a Àustria, França, Escòcia, Dinamarca, Suècia, Països Baixos, Suïssa, Luxemburg i Itàlia, garanteixen l'etiquetatge als més alts nivells en tots els aspectes ambientals importants.
Cada eco etiqueta, amb les seves implícites exigències a hotels o altres instal·lacions turístiques, contribueixen a una major qualitat mediambiental i al manteniment d'una naturalesa intacta en els llocs de destinació. Alguns dels seus objectius són que es prioritzi l'ús de mitjans de transport públics, la disminució del consum innecessari d'aigua potable i de fonts d'energia no renovables, el reciclatge de residus, etc.

- Certificat do Rètol Ecològic ABNT - Qualidade Ambiental:
Etiqueta brasilera que certifica que un producte compleix els criteris mediambientals d'excel·lència establerts per a la seva categoria de producte. D'aquesta forma identifica la mercaderia amb menor efecte ambiental en relació a altres productes similars disponibles en el mercat.

- Comprovació: fase de seguiment del sistema per a comprovar el seu correcte funcionament (Auditoria del SGA). Establiment de no conformitats i definició d'accions correctores i/o preventives.

- Revisar: revisió per part de la direcció. Pot incloure la redefinició dels objectius i altres documents del SGA.

a
b
c